Przygotowanie
powierzchni pod anaeroby

Przygotowanie
powierzchni pod anaeroby


Produkt Description

Wszystkie produkty firmy Cartell spełniają wymagania i regulacje rozporządzenia REACH i UFI w odniesieniu do substancji SVHC.

Aktywator MxLOC® 7649 jest aktywatorem powierzchni na bazie rozpuszczalnika niezawierającego CFC, który ma na celu przyspieszenie utwardzania klejów i uszczelniaczy beztlenowych MXLOC®. Aktywator jest wysoce łatwopalny. MxLOC® 7649 jest szczególnie zalecany do zastosowań z metalami pasywnymi lub obojętnymi.

More Information
Skontaktuj się z nami: e-mail: biuro@cartellpolska.pl tel: +48146635083 lub wejdź na stronę KONTAKT i wybierz kontakt do swojego przedstawiciela w Twoim regionie