Przygotowanie
powierzchni cyjanoakryle

Przygotowanie
powierzchni cyjanoakryle


Produkt Description

Wszystkie produkty firmy Cartell spełniają wymagania i regulacje rozporządzenia REACH i UFI w odniesieniu do substancji SVHC.

Produkty do przygotowania powierzchni cyjanoakrylu mają na celu zapewnienie maksymalnej wydajności klejów cyjanoakrylanowych. Aktywatory (akcelerator) są stosowane w celu zwiększenia szybkości utwardzania i poprawy możliwości wypełniania szczelin klejów cyjanoakrylanowych. Podkład służy do zapewnienia lepszego klejenia na trudnych do wiązania powierzchniach, takich jak polipropylen i polietylen. Aktywatory beztlenowe i strukturalne mają na celu przyspieszenie prędkości utwardzania gwintów, uchwytów, uszczelniaczy, uszczelek i klejów konstrukcyjnych, a także w przypadku stosowania na nieaktywnych podłożach, takich jak stal nierdzewna i aluminium, można osiągnąć szybkie klejenie o wysokiej wytrzymałości.

Aktywator spray 2001G

Został zaprojektowany w celu przyspieszenia utwardzania klejów cyjanoakrylanowych w aerozolu.

Aktywator spray 2001L

Został zaprojektowany w celu przyspieszenia utwardzania klejów cyjanoakrylowych w postaci płynnej.

PP/PE PRIMER

Podkład 2100 PP/EE przeznaczony do produkcji polietylenu, poliprepylenu i innych tworzyw sztucznych nadających się do kleju cyjanoakrylowego.

DEBONDER

Debonder 2201 to mieszanka rozpuszczalników używana do czyszczenia utwardzonego kleju cyjanoakrylowego lub do rozklejania elementów sklejonych klejem cyjanoakrylopochodnym

More Information
Skontaktuj się z nami: e-mail: biuro@cartellpolska.pl tel: +48146635083 lub wejdź na stronę KONTAKT i wybierz kontakt do swojego przedstawiciela w Twoim regionie